Model:   Select an option
Studio 45
Studio 45
Studio 45
Studio 45
Studio 90
Studio 90
Studio 90
Studio 90
Assembly:   Select an option
Shaker 45° - 5/8" (16 mm) stiles and rails
Shaker 45° - 5/8" (16 mm) stiles and rails
Shaker 45° - 5/8" (16 mm) stiles and rails
Shaker 45° - 5/8" (16 mm) stiles and rails
Shaker 90° - 5/8" (16 mm) stiles and rails
Shaker 90° - 5/8" (16 mm) stiles and rails
Shaker 90° - 5/8" (16 mm) stiles and rails
Shaker 90° - 5/8" (16 mm) stiles and rails
Finish:   Select an option
Omnia
Omnia
Omnia
Omnia
Supermate
Supermate
Supermate
Supermate
Dolomite
Dolomite
Dolomite
Dolomite
Brushed Elm
Brushed Elm
Brushed Elm
Brushed Elm
Riviera Oak
Riviera Oak
Riviera Oak
Riviera Oak
Sequoia
Sequoia
Sequoia
Sequoia
Nobella
Nobella
Nobella
Nobella
Lyra
Lyra
Lyra
Lyra
Color:   Select an option
NovaWhite 555 Dolomite finish
NovaWhite 555 Dolomite finish
NovaWhite 555 Dolomite finish
NovaWhite 555 Dolomite finish
NovaWhite 555 Brushed Elm finish
NovaWhite 555 Brushed Elm finish
NovaWhite 555 Brushed Elm finish
NovaWhite 555 Brushed Elm finish
Silva H50 Brushed Elm finish
Silva H50 Brushed Elm finish
Silva H50 Brushed Elm finish
Silva H50 Brushed Elm finish
Riva H52 Brushed Elm finish
Riva H52 Brushed Elm finish
Riva H52 Brushed Elm finish
Riva H52 Brushed Elm finish
Ember H53 Brushed Elm finish
Ember H53 Brushed Elm finish
Ember H53 Brushed Elm finish
Ember H53 Brushed Elm finish
Skye H54 Brushed Elm finish
Skye H54 Brushed Elm finish
Skye H54 Brushed Elm finish
Skye H54 Brushed Elm finish
Mystic H55 Brushed Elm finish
Mystic H55 Brushed Elm finish
Mystic H55 Brushed Elm finish
Mystic H55 Brushed Elm finish
Driftwood H70 Brushed Elm finish
Driftwood H70 Brushed Elm finish
Driftwood H70 Brushed Elm finish
Driftwood H70 Brushed Elm finish
Nizza K13 Riviera Oak finish
Nizza K13 Riviera Oak finish
Nizza K13 Riviera Oak finish
Nizza K13 Riviera Oak finish
Mistral K14 Riviera Oak finish
Mistral K14 Riviera Oak finish
Mistral K14 Riviera Oak finish
Mistral K14 Riviera Oak finish
Cannes K15 Riviera Oak finish
Cannes K15 Riviera Oak finish
Cannes K15 Riviera Oak finish
Cannes K15 Riviera Oak finish
Esterel K16 Riviera Oak finish
Esterel K16 Riviera Oak finish
Esterel K16 Riviera Oak finish
Esterel K16 Riviera Oak finish
Cassis K17 Riviera Oak finish
Cassis K17 Riviera Oak finish
Cassis K17 Riviera Oak finish
Cassis K17 Riviera Oak finish
Monaco K18 Riviera Oak finish
Monaco K18 Riviera Oak finish
Monaco K18 Riviera Oak finish
Monaco K18 Riviera Oak finish
Reflexion K22 Sequoia finish
Reflexion K22 Sequoia finish
Reflexion K22 Sequoia finish
Reflexion K22 Sequoia finish
Shanshu K23 Sequoia finish
Shanshu K23 Sequoia finish
Shanshu K23 Sequoia finish
Shanshu K23 Sequoia finish
Dalia K24 Sequoia finish
Dalia K24 Sequoia finish
Dalia K24 Sequoia finish
Dalia K24 Sequoia finish
Mimosa K25 Sequoia finish
Mimosa K25 Sequoia finish
Mimosa K25 Sequoia finish
Mimosa K25 Sequoia finish
Kali K46 Lyra finish
Kali K46 Lyra finish
Kali K46 Lyra finish
Kali K46 Lyra finish
K47 Asha Lyra finish
K47 Asha Lyra finish
K47 Asha Lyra finish
K47 Asha Lyra finish
Chiffon K60 Nobella finish
Chiffon K60 Nobella finish
Chiffon K60 Nobella finish
Chiffon K60 Nobella finish
Silk K61 Nobella finish
Silk K61 Nobella finish
Silk K61 Nobella finish
Silk K61 Nobella finish
K62 Feather White Nobella finish
K62 Feather White Nobella finish
K62 Feather White Nobella finish
K62 Feather White Nobella finish
Pietra K63 Nobella finish
Pietra K63 Nobella finish
Pietra K63 Nobella finish
Pietra K63 Nobella finish
Ombre K64 Nobella finish
Ombre K64 Nobella finish
Ombre K64 Nobella finish
Ombre K64 Nobella finish
Americana K65 Nobella finish
Americana K65 Nobella finish
Americana K65 Nobella finish
Americana K65 Nobella finish
Whisper K66 Nobella finish
Whisper K66 Nobella finish
Whisper K66 Nobella finish
Whisper K66 Nobella finish
Rumour K67 Nobella finish
Rumour K67 Nobella finish
Rumour K67 Nobella finish
Rumour K67 Nobella finish
NovaWhite 555 Supermate finish
NovaWhite 555 Supermate finish
NovaWhite 555 Supermate finish
NovaWhite 555 Supermate finish
Conifer K68 Supermate finish
Conifer K68 Supermate finish
Conifer K68 Supermate finish
Conifer K68 Supermate finish
Sage K79 Supermate finish
Sage K79 Supermate finish
Sage K79 Supermate finish
Sage K79 Supermate finish
Celestine K80 Supermate finish
Celestine K80 Supermate finish
Celestine K80 Supermate finish
Celestine K80 Supermate finish
Adobe K81 Supermate finish
Adobe K81 Supermate finish
Adobe K81 Supermate finish
Adobe K81 Supermate finish
White Smoke K82 Supermate finish
White Smoke K82 Supermate finish
White Smoke K82 Supermate finish
White Smoke K82 Supermate finish
Shipshaw K83 Supermate finish
Shipshaw K83 Supermate finish
Shipshaw K83 Supermate finish
Shipshaw K83 Supermate finish
Elemental K71 Omnia finish
Elemental K71 Omnia finish
Elemental K71 Omnia finish
Elemental K71 Omnia finish
Karma K75 Omnia finish
Karma K75 Omnia finish
Karma K75 Omnia finish
Karma K75 Omnia finish
Dosha K77 Omnia finish
Dosha K77 Omnia finish
Dosha K77 Omnia finish
Dosha K77 Omnia finish
Direction of the grain (Center Panel):   Select an option
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal